Ремонта на LCD, LED,  монитори и телевизори е изключително важна част от сервизната дейност на "ЕПАС 95" ЕООД, предвид все по-широкото разпространение, продажби и използване на плоски монитори и LED, LCD телевизори в последно време.

Ремонтирането на монитори и телевизори често пъти е сложен сервизен ремонт, свързан със смяна на редица електронни елементи,  и др. по схема. Освен това монитора изисква продължително тестване, след извършване на ремонта, за да се провери дали проблема е трайно отстранен. Поради тази причина обикновено ремонтите на монитори и телевизори продължават около седмица.

Върху ремонта на монитори и LCD, LED телевизори се поема минимум един месец гаранция. Цените за сервизиране на монитори обикновено не превишават 60- 85 лв. включително за части и труд. Ремонта на плоски монитори ( LCD монитори) е неразделна част от нашата фирмена дейност и е с над 95%  на успеваемост и гарантиран живот на отремонтираната електроника.

Ремонт на следните проблеми при LCD, LED, OLED Телевизори.
– не тръгва, не свети, няма индикация за „живот”.
– свети само индикатора за захранването
– чуват се странни звуци от монитора или телевизора
– тръгва, светва, показва съобщение и след това изгасва
– екранът е на черти, черги, оцветен е в различни цветове в различни сектори
– екранът свети само в определен цвят
– екранът, дисплейят, матрицата е спукана, има петна, надраскан е.
– на екрана има само хоризонтална или вертикална черта
– образът е свит, удължен, подгънат, изкривен
– не се виждат субтитрите или част от субтитрите
– има само звук и няма картина
– има само картина, няма звук
– мониторът е заключен, иска код, иска PIN.
– мониторът е спрял от токов удар, гръмотевица.
– техниката в къщи, в офиса е претърпяла токов удар по вина на електроснабдяване

 

Ремонт на TFT LCD,LED монитори и телевизори 15-19 инча 45лв.

Ремонт на TFT LCD,LED монитори и телевизори 20-24 инча 55лв.

Ремонт на TFT LCD,LED монитори и телевизори 24-32 инча  65лв.

Ремонт на TFT LCD,LED монитори и телевизори 32- ~ инча  85лв.

Диагностика на монитор (заплаща се само при отказан или невъзможен ремонт) 15лв

Епас 95 - Нов живот за вашето LCD

 
|