Сервиза ни стана член на Международната асоциация на сервизните центрове за ремонт на лаптопи.

http://notebook1.ru                                    Лаптоп Сервиза на Люин

 


ASC- Международна асоциация, сервизен център за ремонт и поддръжка на лаптопи и компютърна техника

Асоциацията  (ASC) - е международна неправителствена организация, с основна дейност, развитието на сервизирането и икономическото сътрудничество в областта на компютърните технологии, подръжката и ремонта им и свързаните с тях индустрии и услуги чрез подобряване на професионалните умения на своите членове, за да се създаде една силна връзката между тях и тяхните контакти и реклама.

Приоритетните цели на Асоциацията са да насърчава качествени услуги в областта на компютърното сервизиране и подбор на наистина утвърдени и подходящи центрове за услуги, на фона на абсолютно неквалифицирани и понякога - фалшиви сервизи , които само гонят печалба имат ниско качество на работа.


ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

• Съчетаване на усилията на членовете на Асоциацията за насърчаване на техните собствени дейности.
• Защита на законните права и развитие на социални, икономически, творчески и други общи интереси на членовете;
• Рентабилност, конкуренция и заплахи.
• Обмен на опит.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

• Подкрепа за участниците в съвременната пазарна икономика.
• Участва в подготовката и провеждането на съвместни маркетингови проекти.
• улесняване на обмена на информация между участниците.
• Достъп до основни доставчици на компоненти и резервни части, за да се подобри рентабилността и качеството на ремонтите.

сертификат на Лаптоп сервиза на люлин

                http://notebookbg.com/servizni-tsentrove/sofiya/et-epas-95/